Thús
Is in bûgel nedich?
Hoe wurket it?
Wat kostet it?
Fierdere ynformaasje
Faak stelde fragen
Fierder lêze
Oer ús praktyk
Kolofon

Hoe wurket it?

Extra informatie over kaakoperaties

Osteostomie-spreekuur
Het osteotomiespreekuur vindt ongeveer om de twee maanden, op de vrijdagmiddag, plaats in Ziekenhuis MCL te Leeuwarden, op de afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie.

kaakchirurg De Visscherkaakchirurg Sillevis SmittOp dit spreekuur is de orthodontist aanwezig en ook de kaakchirurg. Meestal treft u de kaakchirurgen dr. J.G.A.M. de Visscher en J.H. Sillevis Smitt. Vaak worden ze vergezeld door co-assistenten (tandartsen en artsen in opleiding). Soms is ook de adviserend tandarts van zorgverzekeraar De Friesland, mevrouw Boltje, aanwezig.

U krijgt op dit gecombineerde spreekuur informatie over de mogelijkheden, de procedures en de eventuele risico's van een gecombineerde orthodontische-kaakchirurgische behandeling.

Zelf kunt u ook vragen wat u wilt weten. Deze afspraken duren circa 20 minuten. Neemt u gerust iemand mee, want twee onthouden meer dan één. Ter voorbereiding op dit spreekuur worden er bij de orthodontist afdrukken van uw gebit gemaakt en röntgenfoto's van uw gebit. U ontvangt ook een informatieboekje over de osteotomie. Het bezoeken van dit speciale spreekuur verplicht u uiteraard niet tot een osteotomie! Maar u kunt daarna goed geïnformeerd zelf een beslissing nemen.

Chirurgische kaakcorrectie
Een chirurgische kaakcorrectie is een methode om een afwijkende stand van de kaak door een operatie te corrigeren. Met deze methode wordt een functioneel evenwicht bereikt tussen de kauwspieren, de rij tanden en kiezen van de onder- en bovenkaak, de luchtwegen en de gelaatsuitdrukking. Om dit resultaat te krijgen worden vaak eerst de tanden en kiezen "in de rij" gezet door enige tijd een 'slotjes'-beugel te dragen. Deze beugel wordt door de orthodontist aangebracht. Ook tijdens en na de operatie moet de beugel vaak nog enige tijd worden gedragen totdat het operatieresultaat de nodige stabiliteit bereikt heeft. Bij de behandeling zijn meestal een orthodontist en een kaakchirurg betrokken. Deze behandeling wordt dus in teamverband voorbereid en uitgevoerd. De gehele orthodontisch-chirurgische behandeling duurt ongeveer anderhalf tot twee jaar.

Aanvraag bij de zorgverzekeraar

Na afloop van het gezamenlijk spreekuur kan er door de kaakchirurg en de orthodontist een aanvraag voor vergoeding van de kosten uit de basisverzekering worden ingediend bij uw zorgverzekeraar. De adviserend tandarts van uw zorgverzekeraar beslist of u in aanmerking komt voor 100% vergoeding.

Operatiemethoden
De soort operatie die uitgevoerd moet worden is afhankelijk van de stand van de kaak. In alle gevallen moet daarbij een snede in het bot worden gemaakt voordat de kaak of een deel ervan kan worden verschoven. Dit heet een osteotomie, osteo = bot en tomie = snijden. Op welke manieren dit kan gebeuren wordt hieronder beschreven.

Informatie van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten en Kaakchirurgie over de chirurgische kaakcorrectie (pdf formaat). Hier vindt u ook tekeningen van de operatietechnieken.

De operatie
Voor de operatie, die onder narcose plaatsvindt, wordt een datum afgesproken. Op de dag van de opname of in de week ervoor wordt lichamelijk onderzoek gedaan, evenals bloed- en urineonderzoek. Soms wordt ook een halve liter bloed afgenomen, die als het nodig is, tijdens de operatie kan worden teruggegeven. De kaakchirurg legt het verloop van de operatie nog eens uit en de anesthesist (narcotiseur) bespreekt de gang van zaken rond de narcose. Om een vergelijking mogelijk te maken, worden er dia's gemaakt van het gezicht en het gebit. Verder wordt ongeveer één uur voor de operatie de premedicatie toegediend. Dit zijn medicijnen die het lichaam alvast voorbereiden op de narcose. Hierdoor ontstaat een rustig gevoel, en vaak ook een droge mond.

Na de operatie
De meeste mensen hebben na de operatie nauwelijks last van pijn. Vaak heeft men wel het gevoel van ongemak wanneer de kiezen op elkaar vastzitten. Een beetje keelpijn komt vaak voor. Na de operatie is het gezicht (soms erg) gezwollen ondanks dat via een infuus gedurende één of twee dagen medicijnen worden toegediend die het zwellen van het gezicht tegengaan. De zwelling wordt vaak na drie dagen snel minder. Het is belangrijk dat bezoekers van tevoren op de hoogte worden gebracht van deze zwelling, zodat zij hiervan niet vreemd opkijken. De eerste dagen alleen bezoek van de allernaasten is het verstandigst. Soms komt er na de operatie een beetje bloed uit de mond. Ook uit de neus kan de eerste dagen wat bloed komen. De neus kan dan beter niet hard gesnoten worden, maar kan het beste worden "opgehaald". De duur van de opname in het ziekenhuis varieert van drie tot tien dagen. Tijdens deze dagen worden er controlefoto's gemaakt. Zo nodig zal met de mondhygiënist over de verzorging van de mond worden gesproken.

Weer thuis
Na ontslag uit het ziekenhuis vinden er nog een paar poliklinische controles plaats om te kijken hoe de genezing verloopt. De kaakgewrichten zullen in het begin wat stijf zijn. Het praten moet even wennen.

Weer naar de orthodontist
Drie of vier weken na de operatie ziet de orthodontist u graag weer terug. De orthodontische nabehandeling duurt dan nog gemiddeld 6 maanden.

Meer informatie
Bij vragen over de kaakoperatie kunt u contact opnemen met de polikliniek Mondziekten en Kaakchirurgie.

In de krant
In de Leeuwarder Courant van 13 juni 1991 verscheen een artikel over de osteotomie. onder de titel: "Kaakchirurg en orthodontist geven patiënt 'ander gezicht'. ". Via deze link kunt u het lezen.

Wat kost het?